Hướng dẫn Copy nội dung vào Standee điện tử

posted in: KỸ THUẬT | 0

Để Copy nội dung vào Standee điện tử thông qua USB trước hết màn hình quảng cáo cần để ở Chế độ Standalone option.

  1. Chuẩn bị
  • Nội dung trình chiếu: Video để định dạng Mp4. Hình ảnh để dạng Jpeg

Leave a Reply