Hướng dẫn Copy nội dung vào Standee điện tử

posted in: KỸ THUẬT | 0
Để Copy nội dung vào Standee điện tử thông qua USB trước hết màn hình quảng cáo cần để ở chế độ Standalone option. Sau đó ta thực hiện Copy nội dung thông qua các bước sau

ầdádfasf

Leave a Reply