TT Nội dung Download
 1.  Phần mềm quản lý nội dung của màn hình quảng cáo phiên bản 1 (XDS)  download
 2.  Phần mềm quản lý nội dung của màn hình quảng cáo phiên bản 2 (VS)  download
 3.  Hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý màn quảng cáo phiên bản 1 (XDS)  download
 4.  Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh) phần mền quản lý màn quảng cáo phiên bản 2 (VS)  download
 5.  Hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt) phần mền quản lý màn quảng cáo phiên bản 2 (VS)  download
 6.  File Demo cho màn hình quảng cáo theo chiều dọc (VS)  download
 7.  Cataloge Standee điện tử – Màn hình quảng cáo chân đứng AVN  download
 8.  Cataloge Poster điện tử – Màn hình quảng cáo treo tường AVN  download