Hướng dẫn sử dụng Standee điện tử

1. Giới thiệu màn hình quảng cáo – Standee điện tử

1.1. Màn hình Quảng cáo là gì

1.2. Đặc điểm của màn hình quảng cáo chuyên dụng

1.3. Phân loại màn hình quảng cáo

1.4. Ứng dụng

2. Lắp đặt phần cứng – Cấu hình thiết bị

  • 1.1. Kiểm tra bao bì, phụ kiện
  • 1.2. Lắp đặt màn hình

3. Cài đặt và sử dụng phần mềm

2.1

4. Bảo trì – Bảo dưỡng