Bút trình chiếu Vesine VP101
Bút trình chiếu Vesine VP101

Bút trình chiếu VP101 (Dùng Pin dài thông dụng AAA)
RED Laser pointer
Page down/ Page Up
Battery:AAA1pc
Color: Black Silver

250,000 ₫ Thêm giỏ hàng