Bóng đèn máy chiếu BL-FP240B
Bóng đèn máy chiếu BL-FP240B

Mã sản phẩm : BL-FP240B Công suất : 240W Tuổi thọ : 3500 giờ Dùng cho máy chiếu : OPTOMA ES555, OPTOMA EW400, OPTOMA EW635, OPTOMA EX400, OPTOMA EX611ST ….

1,800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560LP
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560LP

Mã sản phẩm: VLT-XD560LP Công suất: 230W Tuổi thọ: 3000 giờ Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST

1,800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600LP
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600LP

Mã sản phẩm : VLP-XD600LP Công suất : 280W Tuổi thọ : 3000 giờ Dùng cho máy chiếu : XD600U, WD620U, FD630U  

2,000,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532

Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S Công suất: 180 W Tuổi thọ: 4000 giờ Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219 Bảo hành: 3 tháng

1,800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST

Mã sản phẩm: FX.PE884-2401 Công suất: 240 W Tuổi thọ: 4000 giờ Dùng cho máy chiếu: EX631, EW631, EX550ST, FX5200, FW5200 Bảo hành: 3 tháng

1,800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Tấm LCD (LCD Panel) LCX063
Tấm LCD (LCD Panel) LCX063

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX063 Model type: LCX063       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

950,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX066
Tấm LCD (LCD Panel) LCX066

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX066 Model type: LCX066       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

900,000 ₫ 750,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX070
Tấm LCD (LCD Panel) LCX070

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX070 Model type: LCX070       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu :  Sony VPL-CX100, … Continued

1,000,000 ₫ 850,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Tấm LCD (LCD Panel) LCX079
Tấm LCD (LCD Panel) LCX079

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX079 Model type: LCX079       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu :  Sony VPL-FE40 … Continued

3,500,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX080
Tấm LCD (LCD Panel) LCX080

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX080 Model type: LCX080       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

900,000 ₫ 750,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX083
Tấm LCD (LCD Panel) LCX083

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX083 Model type: LCX083       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

2,500,000 ₫ 1,800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Tấm LCD (LCD Panel) LCX085
Tấm LCD (LCD Panel) LCX085

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX085 Model type: LCX085       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

6,500,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX100
Tấm LCD (LCD Panel) LCX100

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX100 Model type: LCX100       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

2,500,000 ₫ 1,800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX103
Tấm LCD (LCD Panel) LCX103

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX103 Model type: LCX103       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

1,950,000 ₫ 1,650,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD (LCD Panel) LCX156
Tấm LCD (LCD Panel) LCX156

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX156 Model type: LCX156       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

1,250,000 ₫ 1,100,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Tấm LCD LCX055
Tấm LCD LCX055

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX055 Model type: LCX055       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

1,000,000 ₫ Thêm giỏ hàng
Tấm LCD LCX094
Tấm LCD LCX094

Tấm LCD dùng cho máy chiếu LCX094 Model type: LCX094       Số Pin: Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 pixel) Màu cơ bản: R (Red); G (Green); B (blue) Dùng cho máy chiếu : Bảo hành: … Continued

900,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD LCX101 900,000 ₫ 800,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD LCX102
Tấm LCD LCX102

Phân phối LCD LCX102 số lượng lớn, giá rẻ

900,000 ₫ 750,000 ₫ Thêm giỏ hàng
  Khuyễn mãi Tấm LCD LCX111
Tấm LCD LCX111

Phân phối tấm LCD LCX111 dùng cho máy chiếu, hàng chính hãng, giá rẻ.

900,000 ₫ 850,000 ₫ Thêm giỏ hàng