Bóng đèn máy chiếu BL-FP240B
Bóng đèn máy chiếu BL-FP240B

Mã sản phẩm : BL-FP240B Công suất : 240W Tuổi thọ : 3500 giờ Dùng cho máy chiếu : OPTOMA ES555, OPTOMA EW400, OPTOMA EW635, OPTOMA EX400, OPTOMA EX611ST ….

1,800,000  Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560LP
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560LP

Mã sản phẩm: VLT-XD560LP Công suất: 230W Tuổi thọ: 3000 giờ Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST

1,800,000  Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600LP
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600LP

Mã sản phẩm : VLP-XD600LP Công suất : 280W Tuổi thọ : 3000 giờ Dùng cho máy chiếu : XD600U, WD620U, FD630U  

2,000,000  Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532

Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S Công suất: 180 W Tuổi thọ: 4000 giờ Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219 Bảo hành: 3 tháng

1,800,000  Thêm giỏ hàng
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST
Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST

Mã sản phẩm: FX.PE884-2401 Công suất: 240 W Tuổi thọ: 4000 giờ Dùng cho máy chiếu: EX631, EW631, EX550ST, FX5200, FW5200 Bảo hành: 3 tháng

1,800,000  Thêm giỏ hàng