Màn hình ghép 49 inch viền 1.8mm
Màn hình ghép 49 inch viền 1.8mm

Mã hàng: AVN-B491P-6G                                Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 Tháng                                        Viền ghép: 1.8 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 800 cd/m2

 

Xem thêm
Màn hình ghép 55 inch viền 3.5mm
Màn hình ghép 55 inch viền 3.5mm

Mã hàng: AVN-B551P-6G                                Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 Tháng                                        Viền ghép: 3.5 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 800 cd/m2

Xem thêm
Màn hình ghép LG 49 inch viền 3.5mm
Màn hình ghép LG 49 inch viền 3.5mm

Mã hàng: LD490DUN-THC1                            

Xuất xứ: Trung Quốc                                      Bảo hành: 12 Tháng

Kích cỡ: 49 inch                                               Viền ghép: 3.5 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 450 cd/m2

Xem thêm
Màn hình ghép LG 55 inch viền 1.8mm
Màn hình ghép LG 55 inch viền 1.8mm

Mã hàng: LD550DUN-THB3                            

Xuất xứ: Trung Quốc                                      Bảo hành: 12 Tháng

Kích cỡ: 55 inch                                               Viền ghép: 1.8 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 500 cd/m2

Xem thêm
Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5mm
Màn hình ghép LG 55 inch viền 3.5mm

Mã hàng: LD550DUN-TGB1                            

Xuất xứ: Trung Quốc                                      Bảo hành: 12 Tháng

Kích cỡ: 55 inch                                               Viền ghép: 3.5 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 500 cd/m2

Xem thêm
Màn hình ghép Samsung 46 inch viền 3.5mm
Màn hình ghép Samsung 46 inch viền 3.5mm

Mã hàng: LTI460HN11                             

Xuất xứ: Trung Quốc                                      Bảo hành: 12 Tháng

Kích cỡ: 46 inch                                               Viền ghép: 3.5 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 500 cd/m2

Xem thêm
Màn hình ghép Samsung 55 inch viền 3.5mm
Màn hình ghép Samsung 55 inch viền 3.5mm

Mã hàng: LTI550HN11                             

Xuất xứ: Trung Quốc                                      Bảo hành: 12 Tháng

Kích cỡ: 55 inch                                               Viền ghép: 3.5 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 500 cd/m2

Xem thêm
Màn hình ghép Samsung 55 inch viền 5.5mm
Màn hình ghép Samsung 55 inch viền 5.5mm

Mã hàng: LTI550HN08                             

Xuất xứ: Trung Quốc                                      Bảo hành: 12 Tháng

Kích cỡ: 55 inch                                               Viền ghép: 5.5 mm

Độ phân giải: Full HD (1920×1080)                 Độ sáng: 500 cd/m2

Xem thêm