1. Giới thiệu màn hình quảng cáo

1.1. Giới thiệu chung về màn hình quảng cáo AVN

1.3. Các chi tiết màn hình quảng cáo

1.3.1. Các chi tiết của Màn hình quảng cáo chân đứng (Standee điện tử )

1.3.1. Các chi tiết của Màn hình quảng cáo treo tường (Poster điện tử )

2. Lắp đặt phần cứng

2.1. Lắp đặt màn hình quảng cáo chân đứng (Standee điện tử)

2.2. Lắp đặt màn hình quảng cáo treo tường (Poster điện tử)

3. Cài đặt cấu hình cơ bản

3.1. Khởi động màn hình

3.2. Bật – tắt App chạy quảng cáo

3.3. Kết nối Wifi

3.4. Cài đặt ngôn ngữ

3.5. Cài đặt xoay màn hình

4. Cài đặt và Nạp nội dung bằng USB

4.1. Bật chế độ Standalone Option

4.2. Cài đặt chế độ chia màn hình theo Template sẵn có

4.3. Cài đặt các thông số hiển thị

4.4. Nạp nội dung Video, hình ảnh bằng USB